Новини

Празнична програма на община Перущица по повод Деня на лозаря и винаря
11.02.2015

Община Перущица по традиция ще отбележи Деня на лозаря и винаря на 14 февруари. Съвместно с ПГЛВ „Христо Ботев” ще посрещнем президента на Република България Росен Плевнелиев, който избра Професионалната гимназия в Перущица за ритуалното зарязване в празничния ден. Отправяме покана към всички граждани на община Перущица за присъствие на празничната програма на 14.02.2015 г. (събота): 10.30 ч.

Допуснати кандидати до конкурс за ОП "Социален партронаж"
10.02.2015

Конкурсната комисия, определена със Заповед № 34/05.02.2015 на Кмета на община Перущица реши:
Допуска до участие в конкурса НАДЕЖДА КРЪСТЕВА ДАРДОВА

Няма недопуснати кандидати.

Бабинден в Перущица
21.01.2015

В община Перущица и днес денят е празничен. След обичая „Къпанки”, на 21 януари Перущица празнува Деня на родилната помощ - "Бабинден". Празничната програма започна с поздрав от предучилищната група от ОДЗ „Радост”. Беше спазена традицията на обичая да се окъпят "бабите - акушерки", а те благословиха с китка здравец и босилек младите майки и завързаха на ръчичките на новородените бебенца червен конец с мънисто.

Традицията в Перущица продължава с обичая "Къпанки"
20.01.2015

Златен пръстен, поднесен върху филия хляб. Така поиска ръката на любимата си 29-годишният Димитър Кръстилов по време на ритуала Къпанки в Перущица. Земеделският производител изненада жената на сърцето си Катя, с която са заедно от четири години, като скочи в леденостудените води на река Перущинска и след това я помоли да се омъжи за него. „Нищо не предчувствах. Страшно съм изненадана, макар че, откакто сме заедно, той винаги е бил нестандартен.

СЪОБЩЕНИЕ
19.01.2015

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 39, ал. 2 от „Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди”

 

ОБЯВА
09.01.2015

О Б Я В А

Община Перущица, гр.Перущица, ул. “Отец Паисий” №2, тел. 03143/2786

 

 

Със заповед № 05/08.01.2015 год. на Кмета на Общината е открита процедура на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в землището на гр.Перущица:

Обичаят „Къпанки” в Перущица на Ивановден по стар стил
07.01.2015

На 20 януари 2015 г. (вторник) в река Перущинска, на вира до Чолаковия мост, ще се проведе традиционния за Перущица обичай „КЪПАНКИ”. От незапомнени времена младоженците от изминалата година се къпят в леденостудените води на реката, осветени на Йорданов ден, за да засвидетелстват своята мъжественост и готовност да създадат здраво семейство с много наследници. След като се хвърлят няколко пъти в реката, младите мъже напълват котлето с вода от реката и „окъпват” насъбралите се хора наоколо за здраве.

Студент от Техническия университет хвана кръста в Перущица
06.01.2015

Студентът от Техническия университет Атанас Андреев улови богоявленския кръст в Перущица. 21-годишният смелчага е третокурсник в специалност „Електроника“ на Пловдивския филиал на висшето училище. „Пожелавам здраве на мен и семейството ми“, каза щастливецът и целуна кръста. Атанас е убеден, че годината му ще е здрава и късметлийска, тъй като това е вторият му успешен опит навръх Богоявление във водите на река Перущинска. Преди няколко години скачал и щастието отново му се усмихнало, тъй като първи се домогнал до разпятието.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
16.12.2014

Със Заповед № 262 от 16.12.2014 год. на Кмета на Община Перущица, се Допуска изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ 301001, 301002, 301010, 301015.

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
15.12.2014

„ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ”

 

Община Перущица съвместно с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД организира на 17 декември /сряда/ информационно-образователна кампания „3D екобус – Летящата класна стая”. Всички ученици от 1 до 4 клас на ОУ „Петър Бонев” и подготвителните групи на ОДЗ „Радост и ОДЗ „Тракийче” ще могат да получат своя интерактивен урок по разделно събиране на отпадъци от опаковки, опазване на околната среда и грижа за природата.

Страници