Новини

ГРОЗДОБЕРНА КАМПАНИЯ 2014
01.12.2014

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

 

Относно: Гроздоберна кампания 2014 година

 

Във връзка с гроздоберната кампания 2014г., уведомяваме всички производители на винени сортове грозде, че съгласно чл. 42 от Закона за виното и спиртните напитки са длъжни да подадат декларации за произведени количества грозде за реколта 2014г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
27.11.2014

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

 

Община Перущица с тържествена програма
04.11.2014

Община Перущица с тържествена програма по повод 45 г. от обявяването на Перущица за град и деня на Народните будители

 

ОБЯВЛЕНИЕ
31.10.2014

ДО: ГРАЖДАНИТЕ НА

гр. Перущица

О Б Я В Л Е Н И Е

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
29.10.2014

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на

въздействието върху околната среда

 

Заповед относно услугата по събиране и извозване на битови отпадъци
29.10.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
23.09.2014

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване

на оценка на въздействието върху околната среда

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
23.09.2014

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване

на оценка на въздействието върху околната среда

 

Заповед за постоянна епизоотична комисия
15.09.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
09.09.2014

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Страници