Обичаят „Къпанки” в Перущица на Ивановден по стар стил

Обичай "Къпанки"

На 20 януари 2015 г. (вторник) в река Перущинска, на вира до Чолаковия мост, ще се проведе традиционния за Перущица обичай „КЪПАНКИ”. От незапомнени времена младоженците от изминалата година се къпят в леденостудените води на реката, осветени на Йорданов ден, за да засвидетелстват своята мъжественост и готовност да създадат здраво семейство с много наследници. След като се хвърлят няколко пъти в реката, младите мъже напълват котлето с вода от реката и „окъпват” насъбралите се хора наоколо за здраве. До сега не е имало случай мъжете, които са се къпали в този студен януарски ден да се разболеят.

07.01.2015