Обсъждане на план за развитие на община Перущица за периода 2014-2020 г.

На 07.04.2014 г. (понеделник) от 10:00 часа в залата на Общински съвет - Перущица ще се проведе публично представяне и обсъждане на Общински план за развитие на община Перущица за следващите 7 години (2014-2020 г.). По време на събитието ще бъдат представени заложените в плана – визия, цели, приоритети, мерки, дейности и конкретни проекти за развитието на община Перущица за периода 2014-2020 г.

За участие са поканени всички заинтересовани страни.

Община Перущица призовава жителите на общината да бъдат активни и да отделят част от времето си, да изразят мнението си развитието на общината за следващия 7-годишен период.

Очакваме Ви! 

31.03.2014