ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

      Уважаеми съграждани,

      Във връзка с изработен "Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. Запад, гр. Перущица, общ. Перущица", каним местната общност на обществено обсъждане на предварителния проект. 

     Писмени предложения и възражения могат да се изпращат в срок от един месец на следната електронна поща: perushtitsa_ob@abv.bg

11.02.2021
Документ: