Обществено обсъждане на Проект на общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Перущица 2021-2024г.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове каним местната общност на обществено обсъждане на "Проект на общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Перущица 2021-2024г." 

В секция "Общински съвет" - "Проекти на нормативни актове" е публикуван проекта на програмата на вниманието на гражданите.

Писмени предложения и възражения могат да се изпращат в срок от един месец в деловодството на община Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2 в работни дни от 8,00 до 17,00 часа или на имейл адрес: perushtitsa_ob@abv.bg

 

 

22.03.2021