Община Перущица обявява работно място за длъжността: ШОФЬОР НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ДО 3,5 ТОНА в дейност „Чистота”

Основни области на дейност на длъжността:

1. Почистване на смет в района на общината; Поддържане чистотата на града и извозване на сметта до Регионално депо за неопасни битови отпадъци - с. Цалапица;

2. Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път – проверява гориво, масло, гуми, двигател, скоростна кутия, кормилно управление, спирачки, осветление, преден и заден мост, индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила, правилното закрепване на товара и спазва правилата за безопасност на движението;

3. Описва в пътния лист данните за извършените курсове и се отчита ежемесечно за средствата, изразходвани за гориво, смазочни материали и други консумативи за автомобила;

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: средно, водач на МПС с категория С

Професионален стаж: 2 години

Трудово възнаграждение: 750,00 лв.

Документи за кандидатстване:

Заявление; СV; документ за управление, копие на трудова книжка;

Начин на кандидатстване: 

Със СV и документи към него, подадени в деловодството на община Перущица и по имейл: perushtitsa_ob@abv.bg в срок до 11.06.2021 г.

27.05.2021