Община Перущица приема заявления от желаещи да получават "Топъл обяд"

    Община Перущица ще кандидатства с проект за предоставяне на топъл обяд по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. В изпълнение на изискванията по проекта започва и прием на заявления от кандидати, желаещи да получават топъл обяд в периода от 1 януари до 27 април 2021г.

Кандидатите за потребители трябва да са:

- хора без или с ниски доходи под линията на бедност - в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

- лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;

- лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

    Документи за кандидатстване се приемат от днес 8 декември до 15 декември 2020г. в офиса на Общинско предприятие „Социален патронаж“ в сградата на община Перущица. Подават се заявление по образец и декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице.

    Към момента 120 човека в община Перущица получават безплатен топъл обяд всеки работен ден от седмицата по Целева програма към Министерството на труда и социалната политика. Новият проект, с който ще се кандидатства за финансиране, ще осигури продължаването на услугата и подкрепата за най-уязвимите от COVID-19 групи.

    Допълнителна информация за проекта, условията за кандидатстване и документи за кандидатстване може да се получат от г-жа Надежда Дардова в офиса и на телефон 03143/2580 или 0898689951.

08.12.2020
Документ: