Обява за провеждане на процедура за кандидатстване на работодатели по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)

13.05.2022
Документ: