ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

    В община Перущица има свободно работно място за длъжността „Специалист туризъм” в Туристически информационен център гр. Перущица.

    Основни области на дейност на длъжността:

o Разработване на атрактивни туристически пакети за престой в дестинацията с включване на културно-исторически, археологически, религиозни, спортни и други забележителности и свързаните с тях специфични туристически услуги;

o Да съдейства и участва в рекламирането и промотирането на местните продукти и предлаганите туристически услуги;

o Планира, организира мероприятия и събития с културен, развлекателен, спортен характер с цел привличане на посетители в дестинация Перущица;

    Изисквания за заемане на длъжността:

o Образователна степен – бакалавър

o Професионален стаж – 2 години

o Владеене на чужд език. (С предимство - втори западен език)

o Трудово възнаграждение – 750,00 лева.

    Начин на кандидатстване: Събеседване и по документи

    Подаването на документи се осъществява в деловодството на община Перущица на адрес: гр. Перущица, ул. „Отец Паисий” №2 от 8,00 часа до 17,00 часа всеки работен ден или по имейл: perushtitsa_ob@abv.bg в срок до 19.02.2021г.

05.02.2021