Обявление съгласно разпоредбите на Закона за движението по пътищата

07.12.2020