ОТКРИТА ПРИЕМНА С ГРАЖДАНИТЕ НА ПЕРУЩИЦА - 15.06.2022 Г. (СРЯДА) ОТ 17:30Ч. НА ПЛОЩАДКАТА ПРЕД МЛАДЕЖКИ ДОМ - ПЕРУЩИЦА

15.06.2022