Планирани дейности за прилагане на подмярка 19.4 “МИГ Перущица-Родопи“ през м. ноември 2020г.

1. На 12.11.2020г. /четвъртък/ - Еднодневно обучение, свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти/за най-малко десет участници/ от 11.00 часа в сградата на Кметство с.Белащица, Община Родопи.

2. На 18.11.2020г. /сряда/ - Еднодневно обучение, свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти/за най-малко десет участници/ от 11.00 часа в сградата на Кметство с.Крумово, Община Родопи.

3. На 19.11.2020г. /четвъртък/ - Еднодневно обучение, свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти/за най-малко десет участници/ от 11.00 часа в сградата на Кметство с.Първенец, Община Родопи.

4. На 25.11.2020г. /сряда/ - Еднодневно обучение, свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти/за най-малко десет участници/ от 11.00 часа в сградата на Кметство с.Храбрино, Община Родопи.

5. На 26.11.2020г. /четвъртък/ - Еднодневно обучение, свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти/за най-малко десет участници/ от 11.00 часа в сградата на Туристически информационен център гр.Перущица, ул.“Борис Тасков“ №1.

05.11.2020