Покана "Обсъждане на проекта на такса битови отпадъци на Община Перущица за 2021 година."

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 66, ал. 3 т.2 от Закона местни данъци и такси каним местната общност на обсъждане на проекта на такса битови отпадъци на Община Перущица  за 2021 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 16декември 2020година (сряда) от 16.00 часа при спазване мерките за дистанция и брой лица в затворени помещения заради епидемията от COVID 19.

Място на провеждане на обсъждането: залата на Общински съвет Перущица, ул. „Отец Паисий” № 2.

 

Дневен ред на обсъждането:

Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на такса  битови отпадъци  за 2021 година и  обсъждане на проекта.

В секция Бюджет е публикуван проекта на таксата с мотивите към нея

Становища могат да се предоставят в деловодството на Община Перущица,  ул. „Отец Паисий” № 2 в работни дни от 8.00 до 17.00 часа или на имейл адрес: perushtitsa_ob@abv.bg

 

16.11.2020