Препис на Заповед №21/28.01.2022г. на Кмета на Община Перущица и Констативен протокол от 17.03.2022г. за премахване на незаконен строеж

17.03.2022