Преустановяване на обществения превоз на пътници на 25 ноември 2020г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Конфедерацията на автобусните превозвачи ни уведоми, че в знак на протест, на 25 ноември 2020г. от 9:00 до 11:00ч., ще бъде преустановен общественият превоз на пътници по редовните автобусни линии.

 ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

24.11.2020