Проекти на нормативни актове

Наименование Дата на публикуване Статус Документ
НАРЕДБА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА 08.10.2021 За обсъждане Microsoft Office document icon naredba obshtinski druzestva final.doc
Проект на Програма за енергийна ефективност 2021-2027г. на община Перущица 27.09.2021 За обсъждане PDF icon ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - 2021-2027Г. НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА.pdf
План за интегрирано развитие на община Перущица в период 2021-2027г. 28.04.2021 За обсъждане PDF icon ПИРО 2021-2027.pdf
Проект на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие"Благоустрояване, спорт и социални дейности" -Община Перущица и мотиви 02.04.2021 За обсъждане Файл Pravilnik -OP-BTSD-21.docx
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Перущица 02.04.2021 За обсъждане Microsoft Office document icon predlojenie промяна и такси 2021 Перущица.doc
Проект на Общинска програма за овладяване популацията набезстопанствените кучета на територията на община Перущица 2021-2024г. 22.03.2021 За обсъждане PDF icon ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТ.pdf
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Перущица 18.11.2020 Приета Microsoft Office document icon IzmenenieNaredbaMestniTaksi2020.doc
Проект на Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по гл. VI от ЗОС 05.11.2020 Приета Файл motivi-NOP-20.docx
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, опазване на общественото имущество, сигурността на гражданите, организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства 02.11.2020 Приета Файл naredba 1-motivi-20.docx
Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Перущица 14.10.2020 Приета Файл общ файл.docx

Страници