Проект на Общински план за развитие на община Перущица

Проекта на Общинския план за развитие на община Перущица ще бъде приет на 28 април 2014 г. на заседание на Общинския съвет на Перущица. 

14.04.2014
Документ: