Протокол от заседание на епизоотичната комисия към Община Перущица за набелязване на конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта "син език по преживните животни"

25.07.2014
Документ: