Решение за дейности с отпадъци

На основание чл. 71, ал.1 във връзка с чл.35, ал.1,т.1 от Закона за управление на отпадъците.

29.03.2021
Документ: