РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1167-00 ОТ 16.11.2021Г., ИЗДАДЕНО ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ПЛОВДИВ

На основание чл. 71, ал.1, във връзка с чл.35, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците

19.11.2021