Сдружение НАДЕЖДА

„Сдружение на и за хора с увреждания НАДЕЖДА“ е гражданско сдружение на хора с увреждания и техни съмишленици.

Мисията на дружеството е насочена към това хората с увреждания да получат необходимата им подкрепа за пълноценен живот .

Основната ни цел е създаване на условия за пълноценно участие на хората с увреждания от град Перущица в обществения живот.

От 2009 г. е направена регистрации в Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги – „Бюро за социални услуги“ и „Социален асистент за възрастни хора“. Всички сътрудници работят доброволно в сдружението.

Бюрото за социални услуги работи всеки ден от 8.00 ч. до 17 .00 ч. в предоставено от Община Перущица помещение, намиращо се в сградата на общината на приземния етаж.

Сдружението си партнира с различни институции и сродни организации за разнообразяване на предоставяните социални услуги.

Съществува от 2001 година като Общинска организация на Съюза на инвалидите в България (СИБ) – гр. Перущица. от 4 юни 2008 г.е регистрирано като юридическо лице за осъществяване на дейност в обществена полза в Окръжен съд – гр. Пловдив като „Сдружение с нестопанска цел на и за хора с увреждания Надежда“ гр.Перущица.

В сдружението членуват 158 човека.

 

Адрес:

гр. ПЕРУЩИЦА 4225, ул. Отец Паисий 2,

телефон.: 03143 / 25-80, nadia_beti@abv.bg