СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИВУЩИТЕ В МЕСТНОСТ "ПАНОВ ВРЪХ"

     УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА,

    Във връзка със заявено желание за реализиране на път по одобрен план "ПУП - План за регулация само на улици и на ПИ за обекти на публична собственост за вилна зона, местност "Панов връх", землище на гр. Перущица, Община Перущица с неприложена към момента регулация, каним заинтересованите граждани на среща с Кмета на Община Перущица, която ще се състои на 06.07.2021г. от 10:00ч. в сградата на Община Перущица с адрес: ул. "Отец Паисий" №2, в стая №15.

01.07.2021