Служебно съобщение за издадена Заповед №331/23.11.2021г. на Кмета на Община Перущица за възстановяване на имоти по параграф 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ в землището на гр. Перущица

29.12.2021