Служебно съобщение за одобряване на проект "ПУП-ПРЗ и ПП на част от ПИ с ИД 55909.310.27 и 55909.310.43 по КККР на град Перущица, местност "Батен", община Перущица, област Пловдив

23.11.2021
Документ: