Служебно съобщение

"Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението в "Домашен социален патронаж" на част от кухненски блок, находящ се на първи етаж в ОУ "Петър Бонев", гр. Перущица

01.04.2021