Служебно съобщение

Относно Заповеди на Кмета на община Перущица за възстановяване на имоти по Параграф 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ в землището на община Перущица.

31.03.2021
Документ: