Справка по чл.26 ал.5 от Закона на нормативните актове

Справка Дата на публикуване Документ
Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пирещица за периода 2021-2024г. 11.05.2021 PDF icon Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА (1).pdf
Справка па чл.26 ал.5 от ЗНА на проект на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Перущица 06.01.2021 PDF icon Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА.pdf
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА на Проект на Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия 08.12.2020 PDF icon spravka-predpriatia-perushtica-12.20.pdf
Справка за отразяване на предложения и становища по проект на наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по гл.6 от ЗОС на община Перущица 07.12.2020 PDF icon Справка по чл. 26 ал. 5 от ЗНА.pdf
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, опазване на общественото имущество, сигурността на гражданите, организацията и безопасността на движението и дисциплината на во 04.12.2020 PDF icon spravka-red-perushtica-12.20 .pdf
на проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Перущица 18.11.2020 PDF icon справка.pdf
СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Перущица. 13.04.2020 PDF icon Справка
СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Перущица. 09.03.2020 PDF icon справка ЗНА.pdf
СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ по проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2021г. 19.04.2019 PDF icon Scan2019-04-19_120910.pdf
СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВА по проект на "Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Перущица 19.04.2019 PDF icon Справка

Страници