Съобщение до животновъдите, отглеждащи пасищни селскостопански животни на територията на Община Перущица