Съобщение за инвестиционно намерение

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост
Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Община Перущица уведомява всички граждани за постъпило инвестиционно намерение „Преустройство на съществуващ метален навес в цех за машиностроене и цех за печене и пакетиране на ядки и сушени плодове и зеленчуци” в УПИ –V, кв. 1, № 427.08 по ЗРП на Стопански двор на гр. Перущица.
Проекта предвижда изграждане на цех за машиностроене - производство на машини за пелети; цех за печене и пакетиране на ядки и сушени плодове и зеленчуци; склад за строителни материали.

 

Възложител: Асен Арсов Стойков

Адрес за кореспонденция: гр. Перущица, ул. „Цар Иван Асен” № 45
Тел: 0887706048
Лице за контакт: Никола Янкулов, 0888446520

 

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

Дата: 28.07.2014 г.

28.07.2014