Съобщение за инвестиционно предложение: “Празник на родолюбието в град Перущица“

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

22.03.2022
Документ: