СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите

21.04.2022