СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на разрешително за водовземане на подземни води, съгл. чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

22.01.2021
Документ: