С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Директор “ на ДГ „ Тракийче“-Община Перущица, гр. Перущица