С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От 01.09.2014 година Община Перущица променя осбслужващата си банка в Уникредит Булбанк АД.

Бюджетната сметка по която постъпват приходите от данъци и такси е : BG03UNCR70008422018226

Кодовете за видове плащане остават същите.

21.08.2014