С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Във връзка с ДДС №06/30.11.2021 г. относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2021 г., Ви уведомяваме, че обслужването на клиенти за плащания на местни данъци и такси ще се извършва на касата в община Перущица до 12,00 часа на 23.12.2021 г. /четвъртък/.

Обслужването на клиентите за данъци и такси от 2022 г. ще може да се извърши от 4.01.2022 г. /вторник/.

                                                                                                     От Ръководството

20.12.2021