Туристическа спалня

Туристическата спалня в Перущица се поддържа и управлява от туристическо дружество „Върховръх“. Намира се в центъра на Перущица.

Обновена, санирана и модернизирана по проект по Програма за развитие на селските райони, мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”  - ИД № 52/3/3131579,  сградата на Туристическата  спалня-Перущица разполага с 14 стаи със собствен санитарен възел, общо 40 легла и конферентна зала.

 

Туристическо дружество „Върховръх”  е създадено през 1960 година, когато на 23 май ентусиазирани перущенци провеждат първия туристически поход и изкачват връх Върховръх на 1683 м. в Родопите. Единодушното решение е да нарекат дружеството си „Върховръх”.
Днес то наброява 130 членове от всички възрасти. Включено е в Регистъра на сдруженията с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и е един от активните отряди на Българския туристически съюз. Основните цели на ТД ”Върховръх” са:
•    Упражняване на туризъм, насочен към активен отдих, укрепвана на здравето,  развитие на познанието, възпитанието
•    Развитие и насърчаване на различните форми на туризъм, планинарство и др. туристически дейности
•    Стимулиране на ориентирането, алпинизма и новостите в спортно-туристическата област.

Заедно с община Перущица, която прие туризма като от приоритетите на бъдещето си социалното и икономическо развитие, Туристическо дружество „Върховръх” работи за поддържане на традициите и за въвеждане на нови форми на селски, културно–исторически и винен туризъм.  В партньорство с Исторически музей и Читалище „Просвета”, РПК „Успех” и местния бизнес, Дружеството подготвя проект за туристическа дестинация Перущица – Върховръх, която ще допринесе за разкриване и експониране на богатото културно-историческо наследство и природно богатство, ще популяризира местното лозарство и винарство и ще отговори на потребностите на местната общност от съживяване на икономиката.

През годините ТД „Върховръх” участва във всички национални и регионални туристически прояви, походи и събори, организира местни туристически походи до исторически места и по повод годишнини от паметни събития за историята на Перущица. Дружеството се гордее с получените отличия на БТС. Има 6 заслужени деятели и 38 отличници на БТС.  Всяко лято, в началото на м. август – месеца на туризма, в околността на връх Върховръх се провежда регионален събор с участие на туристически групи, певчески и танцови състави. От 1980 год. към Дружеството е създадена дамска певческа група, която и до сега популяризира туристическите песни.

Контакти на Туристическо дружество "Върховръх":
гр. Перущица, бул. "Иван Вазов" 78,
тел.:  0882 966 400, 0889 75 29 55
e-mail: vinea@abv.bg

Цени на туристическа спалня, съгласно Решение на УС на Туристическо дружество "Върховръх" от 27.01.2020г.

Нощувка: 20 лв.

За деца:

- до 3 години - безплатно

- до 7 години - 9 лв.

За членове на БТС - 18 лв.

Отстъпка от цената на нощувкr за туристически групи, ученически и спортни групови посещения.