Уведомление от Изпълнителна агенция по лозата и виното относно ГРОЗДОБЕРНА КАМПАНИЯ 2020г.

Съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2020г. в срок най-късно до 15-ти януари!

05.11.2020