Творческа работилница „Можем“

От 03.11.2018 до 25.11.2018 се постави  началото на провеждане на творческа работилница „Можем“ по проект „Не/познатите  Перущица“по договор за финансиране на проектни предложения по проект “Читалища“ направление „Читалища: Общностно участие и иновации“ №ОПЧ-017/25.04.2018 между Общинска фондация „Пловдив 2019“ и Община Перущица в ТИЦ –Перущица.

За периода от 03.11.2018 г. до 30.11.2018 г. се проведоха осем събирания в заседателната зала на ТИЦ-Перущица. Участниците в уоркшоп „Можем” под ръководството на Милан Ганев изработиха коледни сувенири и украси. В инициативата се включиха деца и хора с увреждания  от СХУ”Надежда” в града. В  групите се включваха над 15 броя ентусиасти всяка събота и неделя. С изработените коледни украси, участниците в уоркшоп ”Можем” ще участват в коледната украса на града на 10.12.2018г. и в организиране на благотворителен щанд в НЧ”Просвета-1862” в гр. Перущица. 

С реализирането на дейността  по създаване и участие  на творческа работилница „Можем” се постига активното включване на местната общност, основно деца  и  хората в неравностойно положение да развиват и използват своя творчески, артистичен и интелектуален потенциал за благотворителни 

 

 

05.12.2018