Публичен регистър на декларации по чл.35 ал. 1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

Трите имена на служителя Входящ номер Длъжност Вид декларация
Мария Джингарова № 32/07.01.2021 Директор ДГ Тракийче PDF icon декл. чл. 35 ал.1 т.1
Мария Димитрова 5/05.09.2018 специалист ЕП PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Милан Ганев 11/03.12.2018 гл. експерт Хуманитарни дейности PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Милена Папазова 15/22.04.2019 гл. експерт Приходи PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1.pdf
Мирослав Николаков № 43/13.06.2022 зам. кмет PDF icon Мирослав Николаков.pdf
Паулина Михова 6/17.09.2018 гл. спец. кмет и обсл. ОбС PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Радка Маршавелска № 18/11.06.2019 гл. експерт Хуманитарни дейности PDF icon декл. чл. 35 ал. 1 т.1 от ЗПКОНПИ
Радка Маршавелска 60/10.07.2019 гл. експерт Хуманитарни дейности PDF icon Радка Маршавелска.pdf
Радослав Даянов 36/01.07.2021 Директор ОП Благоустрояване , спорт и социални дейности PDF icon декл. чл. 35 ал. 1 т. 1
Радостина Звездова № 26/29.11.2019 главен специалист PDF icon Радостина Звездова.pdf
Ренета Къдринова 35/01.06.2021 гл. специалист Касиер PDF icon декл. чл. 35 ал. 1 т 1
Спасимира Бежина № 34/15.02.2021 гл.специалист ССС , контрол PDF icon Спасимира Бежина.pdf
Стела Иванова 13/08.01.2019 гл. специалист кабинет кмет и техн. обсл. ОбС PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Стефка Кънева вх. № 44/05.07.2022 гл. спец. Касиер PDF icon декл. чл. 35 ал. 1 т. 1
Стефка Кънева 8/02.10.2018 гл. експерт Приходи PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Цветанка Илиева № 17/21.05.2019 главен архитект PDF icon декл. чл. 35 ал. 1 т.1 от ЗПКОНПИ

Pages