Новини

Богата и интересна програма организира Община Перущица по повод 145 години от Априлското въстание през 1876г.
29.04.2021

 

На 9 май 2021 г. от 11 ч. пред Историческия музей в града ще се състои церемония по издигане на националния флаг на Република България. Тържеството ще продължи с паметно шествие с поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на братя Хаджитилеви, паметника на Петър Бонев – организатор и водач на въстанието в Перущица и историческата църква „Св. Архангел Михаил“.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади, собственост на Община Перущица за стопанската 2021/2022г.
29.04.2021
Заповед №133/29.04.2021г. за назначаване на общинска комисия по водоснабдителна дейност
29.04.2021
Заповед за определяне на пожароопасен сезон в горските и земеделските територии в община Перущица - от 28.04.2021г. до 30.11.2021г.
28.04.2021
ПОКАНА-ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ЗА ПЕРИОД 2021-2027г
28.04.2021

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл.23 от Закона за регионалното развитие/ЗРР/ и чл. 19 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие/ППЗРР/, община Перущица е изготвила Проект на План за интегрирано развитие на община Перущица за период 2021-2027г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината в раздел: Общински съвет; Проекти на нормативни актове за публично обсъждане и ще бъде в срок до 28.05.2021г.

Раздаване на курбан за здраве
28.04.2021

По повод големия християнски празник Възкресение Христово, Община Перущица със съдействието на заведение за бързо хранене „Беседката“ Ви кани на традиционния курбан за здраве, който ще се раздава на 03.05.2021г. (понеделник) от 12:30ч. на Червената църква.

Всички жители и гости на град Перущица са добре дошли!

Инвестиционно предложение "Уличен водопровод и канал по ул. "Марица", гр. Перущица
23.04.2021

Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Заповед № 107/14.04.2021г.
20.04.2021

Изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 68, УПИ XVI-997 и УПИ XVII-998 по ЗРП на гр. Перущица.

Заповеди за новообразувани имоти в местност "Панов връх"
15.04.2021
Открита процедура за запознаване с проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Перущица /ОУП/ на територия обхващаща част от територията на местност „Батен”, гр.Перущица,
15.04.2021

     Във връзка с изискванията на чл.127, ал.1 от ЗУТ на 15.04.2021г. е открита процедура за запознаване с проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Перущица /ОУП/ на територия обхващаща част от територията на местност „Батен”, гр.Перущица, община Перущица, включваща имоти: ПИ 55909.310.18, 55909.310.21, 55909.310.24, 55909.310.27, 55909.310.28, 55909.310.100, 55909.310.101, 55909.310.43;.

Лице за връзка: арх. Цветана Илиева – Гл. архитект, тел. за връзка: 0887 427 598.

Pages