Новини

Информация за изпълнението на проект BG05М9ОР001-2.101-0166-С002 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перущица“
15.04.2021
Заповед № 103/13.04.2021г
14.04.2021

        Относно предприемане на превантивни мерки за предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене и осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии и в териториите извън тях, стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви.

Служебно съобщение
01.04.2021

"Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението в "Домашен социален патронаж" на част от кухненски блок, находящ се на първи етаж в ОУ "Петър Бонев", гр. Перущица

Служебно съобщение
31.03.2021

Относно Заповеди на Кмета на община Перущица за възстановяване на имоти по Параграф 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ в землището на община Перущица.

Решение за дейности с отпадъци
29.03.2021

На основание чл. 71, ал.1 във връзка с чл.35, ал.1,т.1 от Закона за управление на отпадъците.

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
26.03.2021
Обществено обсъждане на Проект на общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Перущица 2021-2024г.
22.03.2021

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове каним местната общност на обществено обсъждане на "Проект на общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Перущица 2021-2024г." 

В секция "Общински съвет" - "Проекти на нормативни актове" е публикуван проекта на програмата на вниманието на гражданите.

Съобщение за инвестиционно намерение
22.03.2021

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомление за инвестиционно намерение "Създаване на лозов масив в землището на гр. Перущица, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване"
12.03.2021

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

Сирни Заговезни
12.03.2021

Един от най-интересните обичаи на Сирница е обичаят „хамкане“, при който на червен конец се завързва парче халва или сварено яйце, което някой трябва да улови с уста. Успелите ги очаква здраве и успехи през цялата година. За да запазим и съхраним народната традиция и обичая, община Перущица за празника ще подарява на граждани и гости на град Перущица традиционната за Сирница халва с послание към нея.

Заповядайте на 14.03.2021г. (неделя) от 11ч. до 12ч. на Площад „27 Априлий“.

Pages