Новини

Обслужване на безработни лица през месец февруари 2021г.
02.02.2021
Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
01.02.2021

   Община Перущица в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги ОБЯВЯВА, че от 01.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”
01.02.2021

   Община Перущица в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги ОБЯВЯВА, че от 01.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

Заповед за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии
28.01.2021
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост
27.01.2021

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
22.01.2021

За издаване на разрешително за водовземане на подземни води, съгл. чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Годишен технически преглед на земеделска и горска техника за 2021.
20.01.2021
РЕШЕНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
20.01.2021
БАБИН ДЕН В ПЕРУЩИЦА
20.01.2021

    Всяка година на 21 януари Перущица отбелязва Деня на родилната помощ - Бабин ден. На този ден по традиция се отдава почит и признателност на онези, които са дарявали и ще продължават да даряват нов живот.

Тази година поради епидемичната обстановка празникът няма да се проведе по традиционния начин с ритуал и веселие. Но въпреки това организаторите от Община Перущица и Читалище „Просвета – 1862“ са подготвили празнични благодарствени адреси с подаръци за акушерките и най-малките дечица, родени през 2020 г. в Перущица, които ще им бъдат поднесени лично по домовете.

ПОКАНА
15.01.2021

   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.29, ал.2 и ал.3, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Перущица, приета с Решение №157, взето с Протокол №17 от 19.12.2013г., изменена с решение №83/24.10.2016г., каним местната общност на обсъждане на проекта на бюджета на Община Перущица за 2021 година.

Pages