Новини

Проект за: "ПУП-ПРЗ"за ПИс ИД 55909.99.262, местност "Крушето"
29.04.2022
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ
28.04.2022
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ ЙОАКИМ ГРУЕВО - ПЕРУЩИЦА
27.04.2022
Нарушено водоподаване в ниска зона на гр. Перущица на 26.04.2022г.
26.04.2022

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви за получена информация от "ВиК" Пловдив, че през днешния ден 26.04.2022г., поради възникнали три аварии ще бъде преустановено водоподаването в ниска зона на града до отстраняване на проблема.

От дружеството се извиняват за причиненото Ви неудобство!

С уважение,

Община Перущица

ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
21.04.2022
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ
21.04.2022

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите

О Б Я В Л Е Н И Е: Община Перущица обявява работно място за длъжността Главен специалист „Местни данъци и такси”
21.04.2022

Основна цел на длъжността:

Своевременно и качествено обслужване на данъкоплатците по ЗМДТ за осигуряване събирането на данъчните вземания на общината.

Области на дейност – Всички дейности, свързани с обработка и обслужването на данъкоплатците по ЗМДТ.

Преки задължения:

Раздаване на курбан за здраве на 25.04.2022г. (понеделник) от 12:00ч. на Червената църква
19.04.2022
Нарушено водоподаване в ниска зона на гр. Перущица на 20.04.2022г.
19.04.2022

   Уважаеми съграждани,

 Уведомяваме Ви за получена информация от "ВиК" Пловдив, че през утрешния ден 20.04.2022г. ще бъде преустановено водоподаването в ниска зона на града, поради ремонт на помпена станция на Червената църква.

От дружеството се извиняват за причиненото Ви неудобство!

О Б Я В Л Е Н И Е: Община Перущица обявява работно място за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ
18.04.2022

Основни области на дейност на длъжността:

Длъжността "Юрисконсулт" е свързана с осъществяването на процесуално представителство на съответния орган на държавната власт или юридическото лице, както и с изразяването на становища или с разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на съответната администрация.

Преки задължения:

• Осъществява процесуално представителство на общината;

Pages