Новини

Нарушено водоподаване в ниска зона на град Перущица на 16.03.2022 г.
16.03.2022

   Уважаеми съграждани,

   Уведомяваме Ви за получена информация от "ВиК" Пловдив, че поради възникнала авария на водопровод на ул. "Димитър Малинчев", ще бъде преустановено водоподаването в ниската зона на града до отстраняване на аварията.

От дружеството се извиняват за причиненото Ви неудобство!

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
15.03.2022

   В община Перущица има свободно работно място за длъжността главен специалист „Организационно – мобилизационна подготовка и сигурност на информацията” в Община Перущица.

Основни области на дейност на длъжността:

„Изграждане на велоалея от края на регулацията на гр.Перущица до път за „Червената църква" “.
15.03.2022

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

Инвестиционно предложение „Благоустрояване на прилежащи пространства и сградата на Картинна галерия - Даново училище“
15.03.2022

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

Заповед за възстановяване на имоти местност "Ковачево въгле"
14.03.2022
Издадена Заповед за обект: "благоустрояване на прилежащи пространства и сградата на картинна галерия - Даново училище
14.03.2022
Продажба по ценоразпис на дърва за огрев от временен склад в гората на физически лица за лична употреба
09.03.2022

СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ
04.03.2022

   По повод обичая Сирни Заговезни и тази година община Перущица ще спази традицията.

За всички граждани и гости на град Перущица за празника общината е подготвила традиционната за Сирница халва с пожелание.

Заповядайте на 06.03.2022 г. (неделя) от 11 до 12 ч. на Площад "27 Априлий"!

Съобщение до животновъдите, отглеждащи пасищни селскостопански животни на територията на община Перущица
04.03.2022

С решение на Общински съвет-Перущица са определени пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване.

Община Перущица обявява работно място за длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКИ ЯСЛИ в дейност ”ДЕТСКИ ЯСЛИ”
02.03.2022

Основни области на дейност на длъжността:

1. Организиране и провеждане на рационален дневен режим, съобразен с възрастовите и психологически особености на децата в групата;

2. Осигуряване на пълноценно хранене, отговарящо по състав, количество и калорийна стойност на физиологичните нужди на децата на тази възраст;

Pages