Проекти на нормативни актове

Наименование Дата на публикуване Статус Документ
Проект на Програма за закрила на детето на Община Перущица за 2018г. 23.04.2018 Приета File Проект
Проект на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Перущица 2018-2020г. и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Перущица за 2018г. 23.04.2018 Приета File Проект
Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Перущица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 18.04.2018 Приета PDF icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, опазване на общественото имущество, сигурността на гражданите, организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства 17.04.2018 Приета PDF icon Проект
Проект на Отчет на изпълнение на решенията на ОбС-Перущица за период от 31.07.2017г. до 31.12.2017г. 10.04.2018 Приета PDF icon Проект
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОП "Социален патронаж" 09.03.2018 Приета File Проект
Проект на План за развитие на социалните услуги в Община Перущица за 2019г. 08.03.2018 Приета File Проект
Проект на Годишен доклад за изпълнение на ОПР 2014-2020 за 2017г. 20.02.2018 Приета File Проект
Проект на Годишен план за младежта за 2018г. 23.01.2018 Приета File Проект
Проект на Програма за енергийна ефективност 2017-2020г. на Община Перущица 07.12.2017 Приета PDF icon Проект

Pages