Проекти на нормативни актове

Наименование Дата на публикуване Статус Документ
Доклад за резулати от последваща оценка на изпълнявания общински план за развитие на Община Перущица 2007-2013 12.09.2014 Приета PDF icon Доклад за оценка ОПР 2007-2013
Проект на Наредба за промяна на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги 08.08.2014 Приета Microsoft Office document icon Проект
Проект на наредба за стопанисване, управление и разпореждане на земи от общинския поземлен фонд 08.08.2014 Приета Microsoft Office document icon Проект

Pages