Справка по чл.26 ал.5 от Закона на нормативните актове

Справка Дата на публикуване Документ
Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на община Перущица 03.06.2021 PDF icon Справка(5).pdf
Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Благоустрояване, спорт и социални дейности" община Перущица 03.06.2021 PDF icon Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА.pdf
Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пирещица за периода 2021-2024г. 11.05.2021 PDF icon Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА (1).pdf
Справка па чл.26 ал.5 от ЗНА на проект на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Перущица 06.01.2021 PDF icon Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА.pdf
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА на Проект на Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия 08.12.2020 PDF icon spravka-predpriatia-perushtica-12.20.pdf
Справка за отразяване на предложения и становища по проект на наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по гл.6 от ЗОС на община Перущица 07.12.2020 PDF icon Справка по чл. 26 ал. 5 от ЗНА.pdf
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, опазване на общественото имущество, сигурността на гражданите, организацията и безопасността на движението и дисциплината на во 04.12.2020 PDF icon spravka-red-perushtica-12.20 .pdf
на проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Перущица 18.11.2020 PDF icon справка.pdf
СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Перущица. 13.04.2020 PDF icon Справка
СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Перущица. 09.03.2020 PDF icon справка ЗНА.pdf

Pages