Търгове

Търг Дата на публикуване Срок за получаване Документи Статус на търга
обява търгове 01.08.2022 26.08.2022 17:00 Microsoft Office document icon Obqva_targove 08 2022 za saita.doc Активен
Открита процедура по провеждане на търг с явно наддаване за ПИ с идентификатор 55909.61.475, гр. Перущица 16.12.2021 20.01.2022 17:00 Microsoft Office document icon Obqva_targ imot 55909.61.475 za publik.doc Приключил
Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение №13 с обща полезна площ 13 кв.м., ведно с приспадащите се общи части от 4 кв.м, намиращо се на партера в сградата на Поликлиниката 19.04.2021 19.05.2021 17:00 Microsoft Office document icon обява търг 2.doc Приключил
Открита процедура по провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на срок от една стопанска година 2020/2021, на земеделски земи с начин на трайно ползване – ниви от ОПФ в землището на гр.Перущица, 19.04.2021 19.05.2021 17:00 File обява търг 1.docx Приключил
Публичен търг за продажба на поземлен имот 55909.501.547 18.09.2020 16.10.2020 17:00 Microsoft Office document icon Obqva_targ imot 55909.501.547 za publik.doc Приключил
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост 27.05.2020 22.06.2020 17:00 Microsoft Office document icon обява.doc Приключил
Отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване – ниви от ОПФ в землището на гр. Перущица 27.04.2020 22.05.2020 17:00 Microsoft Office document icon Obqva_targ zz 26 5 2020 (1).doc Приключил
Публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от пет години на части от недвижим имот – частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми търговски обекти – павилиони за нехранителни стоки 24.10.2019 25.11.2019 17:00 File ОБЯВА (2).docx Приключил
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в Поликлиника 13.09.2019 14.10.2019 16:30 File Обява за публичен търг с явно наддаване.docx Приключил
Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терасата на трети етаж в сградата на община Перущица 30.05.2019 27.06.2019 16:30 Microsoft Office document icon Obqva_targ 06 2019 за публ (1).doc Приключил

Pages