Избори за президент, вицепрезидент и Народно събрание- 2021 година

 

Връзка ЦИК

Връзка РИК-17

Web сайта на ГД "ГРАО" за избирателните списъци за избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Чрез този сайт гражданите могат:

  • Да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
  • Да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

 Указанияза провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.21г., в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с КОВИД-19

Гласуване с машина-стъпка по стъпка

1. Заповед №273/23.09.2021г. относно образуване и утвърждаване , номерация , обхват, адрес на избирателни секции на територията на общината.

 2. Съобщение-покана за провеждане на консултации за състава на СИК

3. Избирателен списък за публикуване на избори за народни представители и президент и вицепрезидент на 14.11.2021г.

4. Заповед №291/12.10.2021г. за определяне на места за поставяне на агитационни материали

5. Заповед №300/22.10.21 за мерки , позволяващи на избиратели с увредено зрение или затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден

6. Съобщение-покана за провеждане на консултациите за състава на ПСИК на 29.10.2021г.

7. Заповед №303/26.10.21г. за образуване на секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия.

8. Списък на заличени лица от избирателните списъци в избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.21г.

9. Списък на заличените лица -21.11.21г.